การป้องกันไวรัส Covid-19

การป้องกันไวรัส Covid-19

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ระบาดหนักทั่วโลก ทางบริษัท บิส นคร จึงต้องมีมาตรการสำหรับการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานทุกคน และการรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ยังมีการปรับใช้มาตรการตามที่ทางรัฐบาลให้คำแนะนำ โดยพนักงานทุกคนจะต้องปฏบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและคนรอบข้าง

ในสถานการณ์เช่นนี้เราทุกคนต่างมีส่วนสำคัญในการนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤติโรคร้ายนี้ไปได้ หากเราทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

#เราจะสู้ไปด้วยกัน

 

Leave a Reply