ปัญหาเครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ท

ปัญหาเครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ท

ปัญหาเครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ทที่พบได้บ่อยจะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่

1.ปัญหาเรื่องคุณภาพการพิมพ์

2.ปัญหาเกี่ยวกับระบบหมึก/ตัวเครื่อง

โดยทั้งสองปัญหานี้จะเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญอยู่เสมอๆ บางปัญหาท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองและบางปัญหาจำเป็นจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ดำเนินการแก้ไข

1.ปัญหาเกี่ยวกับระบบวาล์ว วาล์วคืออุปกรณ์ในการควบคุมทิศทางการไหลของของเหลวในระบบอิงค์เจ็ท อาการวาล์วผิดปกติอาจจะมีสาเหตุมาจาก วาล์วไม่ทำงานหรือเกิดการช็อตเซอร์กิต, สลักวาล์วปิดได้ไม่สนิทหรือมีเศษเทปพันเกลียวหลุดเข้าไปอุดตัน, เสื้อวาล์วรั่วทำให้หมึกรั่วซึมออกมา เป็นต้น

2.ปัญหาเกี่ยวกับระบบปั๊ม ปั๊มจะทำหน้าที่สร้างแรงดันและแวคคัมให้กับระบบ หากปั๊มมีปัญหาจะส่งผลไม่ถึงคุณภาพการพิมพ์หรือการทำงานของระบบอื่นๆเนื่องจากแรงดันที่มีในระบบไม่เพียงพอ ควรตรวจสอบปปั๊มอยู่เสมออย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง โดยสังเกตุคราบหมึกบริเวณปั๊มว่ามีหมึกรั่วออกมา แสดงว่าปั๊มรั่วหรือไดอะแฟรมรั่วจะต้องรีบเปลี่ยนอะไหล่ดังกล่าวโดยด่วน

3.เซ็นเซอร์วัดระดับของเหลวเสีย ของเหลวในระบบอิงค์เจ็ทคือหมึกและเมคอัพซึ่งจะมีคุณสมบัติกัดกล่อนวัสดุ ดังนั้นอาจจะทำให้ชุดเซ็นเซอร์ที่แช่อยู่ในของเหลวเหล่านี้ชำรุดได้ และจะทำให้เครื่องเกิดอะลามต่างๆและไม่สามารถใช้งานเครื่องต่อเนื่องได้เพราะต้องคอยกดรีเซ็ทอะลามอยู่เป็นระยะ

4.หมึกตัน สังเกตุเมื่อหลังจากกด Drive แล้วไม่มีหมึกฉีดออกมานั่นคืออาการหมึกตัน เบื้องต้นตัวเครื่องKGKมีฟังก์ชันการBleedเพื่อแก้ปัญหาหมึกตันนี้ ให้ท่านBleedทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีจากนั้นลองใช้งานเครื่องอีกครั้ง หากหมึกยังไม่ออกมาท่านจะต้องล้างหัวพิมพ์โดยใช้Solvent wash

5.ค่าความหนืดสูงผิดปกติ หากมีการปิดเครื่องหลายสัปดาห์หมึกในระบบจะมีค่าความหนืดสูงขึ้นและส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ แก้ไขโดยการเปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ30นาที-1ชั่วโมงค่าความหนืดจะค่อยๆกลับเข้าสู่ค่ามาตฐาน หากค่าความหนืดสูงหรือต่ำกว่าปกติโดยที่ใช้งานเครื่องมาตลอดอาจจะมีสาเหตุมาจากระบบวาล์ว ปั๊ม และเซ็นเซอร์วัดระดับของเหลว ให้ติดต่อช่าง บิส นคร โดยทันที

 

Leave a Reply