เครื่องพิมพ์TIJทำงานอย่างไร?

เครื่องพิมพ์TIJทำงานอย่างไร?

เครื่องพิมพ์TIJทำงานอย่างไร?

 

Thermal Inkjet Printer เครื่องพิมพ์ที่ใช้ความร้อนในการทำให้หมึกมีแรงดันที่สามารถฉีดผ่านหัวฉีดหรือNozzle หากจะมองภาพให้ชัดเจนจะขอยกตัวอย่างเตารีดระบบไอน้ำ เมื่อจะใช้งานจะต้องเติมน้ำเข้าไปในถังเก็บน้ำเปรียบเหมือนหมึกที่ถูกเก็บในตลับหมึก แผ่นความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยหลักการการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเปรียบได้กับแผ่นความร้อนที่หัวพิมพ์ และเมื่อน้ำในถังจ่ายไปยังแผ่นความร้อน ความร้อนจะทำให้น้ำกลายเป็นไอฉีดออกผ่านรูที่แผ่นความร้อนเปรียบได้กับหัวฉีดหรือNozzle โดยเครื่องพิมพ์ระบบTIJเองมีหลักการทำงานในลักษณะที่่คล้ายกันกับเตารีดดังกล่าว โดยการสร้างความร้อนโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับแผ่นความร้อนบริเวณหน้าNozzle หมึกที่มีคุณสมบัติไวต่อความร้อนจะถูกเปลียนไปเป็นสถานะไอได้ง่ายกว่าาน้ำ เมื่อหมึกอยู่ในสถานะไอจะมีแรงดันสูงขึ้นจนสามารถฉีดออกมาทางหัวฉีด(Nozzle) และเมื่อหมึกฉีดออกมาอยู่บนพื้นผิวของชิ้นงานตัวทำละลายหมึกจะระเหยออกสู่บรรยากาศเหลือไว้เพียงหมึกบนพื้นผิวของวัสดุนั่นเอง

steam iron

เครื่องพิมพ์ระบบTIJนี้เองที่กำลังเป็นที่นิยมในด้านงานพิมพ์ข้อความข้างกล่องและวัสดุที่มีผิวเรียบ ใช้แทนระบบตรายาง แทนระบบทองเหลือง แทนระบบริบบอน ประหยัดหมึกและเป็นเครื่องพิมพ์ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถพิมพ์วันที่และเลขล็อตต่างๆ สามารถพิมพ์โลโก้ บาร์โค้ด1Dและ2Dได้ พิมพ์ความละเอียดสูงสุดได้ถึง 600×600 dpi อีกทั้งการใช้งานง่าย การบำรุงรักษาเหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป อะไหล่น้อยชิ้น ไม่มีค่าซ่อมบำรุงรายเดือนและรายปีใดใดทั้งสิ้น

 

เลือกชมสินค้าหมวดเครื่องพิมพ์ความละเอียดสูง

เลือกชมสินค้าหมวดCIJ

Leave a Reply