ฟิลเตอร์และการอุดตันของฟิลเตอร์ เครื่อง KGK CCS3000

ฟิลเตอร์และการอุดตันของฟิลเตอร์ (เครื่อง KGK CCS3000) CCS3000 มี filter หมด 6 ตัว…

Continue Reading ฟิลเตอร์และการอุดตันของฟิลเตอร์ เครื่อง KGK CCS3000

6ขั้นตอนติดตั้งเครื่องพิมพ์PMSด้วยตนเอง

1.ตรวจสอบอุปกรณ์ ตรวจสอบสภาพภายนอกกล่อง อุปกรณ์ภายใน ตามใบเสนอราคาหรือตามข้อตกลง2.ติดตั้งชุดยึด ชุดยึดคอนโทรลและหัวพิมพ์แบบมาตรฐานจะอยู่ในกล่อง ผู้ใช้งานต้องประกอบและติดตั้งคอนโทรลและหัวพิมพ์เข้ากับไลน์ผลิตหรือสายพานตามลักษณะหน้างานของท่านระยะหัวพิมพ์ควรห่างจากตำแหน่งพิมพ์ไม่เกิน 2-3 มิลลิเมตรเซ็นเซอร์จับชิ้นงานควรอยู่ใกล้หัวพิมพ์มากที่สุด เพื่อป้องกันการพิมพ์ข้ามชิ้นงานและพิมพ์ไม่ครบสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อขาตั้งสามารถประกอบชุดขาตั้งตามเอกสารในกล่องได้เลย3.เชื่อมต่อ ทำการเชื่อมต่อสายต่างๆ…

Continue Reading 6ขั้นตอนติดตั้งเครื่องพิมพ์PMSด้วยตนเอง