ฟิลเตอร์และการอุดตันของฟิลเตอร์ เครื่อง KGK CCS3000

ฟิลเตอร์และการอุดตันของฟิลเตอร์ เครื่อง KGK CCS3000

ฟิลเตอร์และการอุดตันของฟิลเตอร์ (เครื่อง KGK CCS3000)

CCS3000 มี filter หมด 6 ตัว ที่ตำแหน่ง F1 – F6 ตามรูปด้านล่าง

Ink Filter : F1

Ink Filter | Main Filter (F1) ติดตั้งที่ตำแหน่งระหว่างถังมิกซ์กับตัวปรับแรงดัน (Pressure Regulator) ทำหน้าที่กรองสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ก่อนที่จะเข้าไปยังส่วนของหัวพิมพ์ ( Filter size = 3 um)

Head Filter : F2

จะคุ้นหูกับคำว่า Pre nozzle filter มากกว่า ซึ่งตำแหน่งติดตั้งจะอยู่ก่อนเข้าชุด Gun Ink  Pre nozzle filter เป็น Filter ตัวสุดท้ายก่อนที่หมึกจะเข้าไปยังหัวฉีด (Nozzle) มีขนาดเท่ากับ 10 um

Valve Filter : F3 , F4 , F5

Valve filters จะกรองฝุ่นก่อนเข้าไปที่ Valve ต่างๆ ตามรูปด้านบน ตัว Filter มีลักษณะเป็นตาข่าย

Recovery Filter : F6

               Recovery Filter กรองฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมหมึกจากท่อดูดหลับ (Gutter Tube) ก่อนที่หมึกเหล่านั้นจะกลับเข้าไปที่ถังหมึก (Ink Tank)

การอุดตันของฟิลเตอร์ Ink Filter F1 และ Head Filter F2 จะส่งผลต่อค่าแรงดันหมึก ทำให้ค่าแรงดันไม่สเถียรหรือไม่เพียงพอได้ และเมื่อแรงดันผิดปกติการพิมพ์ก็จะไม่เสถียรหรือไม่ได้คุณภาพ

การอุดตันของฟิลเตอร์ Valve Filters F3 , F4 , F5 มักส่งผลต่อระบบ Ink/Make up supply คือส่งผต่อการจ่ายหมึกไปยังตัววัดค่าความหนืดหมึก (Viscosity Measurement) ได้ไม่เต็มที่ , การเติมหมึก/เมคอัพจากถังหมึก/เมคอัพไปยังถังมิกซ์มีปัญหา ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องเกิดอะลามขึ้นได้

การอุดตันของ Recovery Filter F6 ส่งผลต่อระบบดูดหมึกกลับไปที่ถังหมึกและเมื่อระบบดูดกลับไม่ปกติจะทำให้หัวพิมพ์เลอะหรือหมึกไหลออกจากหัวพิมพ์

การตรวจสอบการอุดตันของ Filter จะเป็นหน้าที่ของช่างที่ผ่านการอบรม เพื่อให้เครื่องทำงานปกติ ประสทธิภาพเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงควรมีการตรวจเช็คเครื่องและ Overhaul อย่างสม่ำเสมอตามรอบกรใช้งานของเครื่องพิมพ์

Leave a Reply