News & Articles

เครื่องพิมพ์ระบบหมึกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีอยู่สองระบบใหญ่คือ  1.ระบบ TIJ(Thermal Inkjet Printer) 2.ระบบ CIJ(Continuous Inkjet Printer) โดยเครื่องพิมพ์ระบบTIJและCIJจะมีความแตกต่างกันดังนี้ 1.ระบบหมึก ระบบหมึกของเครื่องพิมพ์TIJจะเป็นหมึกตลับ(Cartridge TIJ2.5)ขนาดบรรจุมาตรฐาน42ml.กลิ่นเคมีที่ละเหยออกมาจะน้อยมาก สามารถเปลี่ยนสีหรือชนิดหมึกได้ง่ายๆแค่เปลี่ยนตลับ ในขณะที่CIJจะเป็นแบบขวดเติมซึ่งมีความเสี่ยงที่จะหกเลอะ เติมหมึกผิด กลิ่นเคมีละเหยออกสู่บรรยากาศมากกว่าTIJ และการเปลี่ยนสีหรือชนิดหมึกจะต้องFlushingล้างระบบหมึกเก่าออกและ้เติมหมึกใหม่ซึ่งต้องให้ช่างเฉพาะทางดำเนินการ แต่มีข้อดีคือปริมาณหมึกมากกว่า42ml. ไม่ต้องเติมหมึกบ่อยในกรณีที่พิมพ์ปริมาณมาก 2.ระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์กับชิ้นงาน เครื่องพิมพ์TIJมีระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์กับชิ้นงานอยู่ที่ประมาณ1-3mmและพิมพ์ได้เฉพาะกับชิ้นงานที่ผิวเรียบ ในขณะที่เครื่องพิมพ์CIJมีระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์กับชิ้นงานมากว่าTIJ ดังนั้นควรพิจารณาปัจจัยนี้ว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่ 3.การซ่อมบำรุง การซ่อมบำรุงของเครื่องCIJจะแพงกว่าTIJมากเนื่องจากจำนวนอะไหล่มากว่าและซับซ้อนกว่า ต้องการการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นในการซ่อมบำรุงหรือใช้งานเครื่องพิมพ์CIJจะยากกว่าเครื่องพิมพ์TIJ และหากมีปัญหาCIJจะเกิดDowntimeมากกว่าเพราะจะต้องรอช่างที่ผ่านการอบรมเข้าแก้ไข 4.ความเร็ว ในที่นี้จะหมายถึงความเร็วการพิมพ์ ซึ่งจะต้องพิจารณาเนื้อความหรือข้อความที่พิมพ์จะส่งผลต่อความเร้วการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์CIJ โดนหากจำนวณบรรทัดเยอะความเร็วการพิมพ์จะน้อยลง ส่วนเครื่องพิมพ์TIJความเร็วการพิมพ์จะขึ้นอยู่กับความละเอียด หากความละเอียดสูงจะพิมพ์ได้ช้าลง ในปัจุบันความเร็วในการพิมพ์ของCIJและTIJใกล้เคียงกันมาก(ความเร็วCIJสูงกว่าไม่เกิน10%) สำหรับการพิมพ์ความเร็วสูงจะต้องนำเครื่องพิมพ์ไปทดสอบพิมพ์จริงกับไลน์ผลิตภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามที่ต้องการเพื่อประกอบการตัดสินใจ 5.การใช้งาน เครื่องพิมพ์TIJมีอะไหล่น้อยและไม่ซับซ้อนดังนั้นการใช้งานและการดูแลรักษาง่ายกว่าเครื่องCIJมาก ไม่จำเป็นต้องเทรนนิ่ง และผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาเองได้หากเกิดปัญหา 6.ค่าใช้จ่ายระยะยาว ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องCIJสูงกว่าเครื่องTIJเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเช่น อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนมากกว่า, ต้องการดูแลรักษามากกว่า, ต้องใช้ช่างเฉพาะทางซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการทำสัญญาบริการเป็นรายปีหรืออาจจะเป็นการบริการรายครั้ง 7.ความหลายหลายของหมึก TIJมีการพัฒนาหมึกอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของสี คุณสมบัติการยึดเกาะ เพื่อให้ใช้งานได้กับทุกอุตสาหกรรมและเพื่อให้สามารถใช้แทนหมึกของCIJได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของหมึกกลุ่มPigment(หมึกที่สามารถผ่านการ Retort ได้)ซึ่งTIJยังไม่มีหมึกที่รองรับ ดังนั้นเมื่อพิจาราณาข้อเด่นและข้อด้อยของเครื่องพิมพ์ทั้งสองระบบแล้ว ท่านสามารถวิเคราะห์ได้ว่าควรเลือกเครื่องพิมพ์แบบไหน? หรือ ควรเลือกเครื่องพิมพ์TIJหรือCIJ?...

ด้วยระบบ Nozzle Sealing ที่ทาง KGK เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาขึ้น ระบบปิดหัวพิมพ์ไม่ให้อากาศหรือฝุ่นเข้ามาในระบบ เมื่อไม่มีอากาศเข้าหัวพิมพ์ก็ไม่อุกตัน เมื่อไม่มีฝุ่นเข้าก็ไม่มีปัญหาเรื่องหมึกฉีดเลอะหัวพิมพ์ ดังนั้นหากท่านเบื่อกับปัญหาเหล่านี้ ลองใช้เครื่อง KGK ดูครับ เรามีบริการสาธิตเครื่องกับไลน์ผลิตจริงของท่าน ใช้งานตามกระบวนการจริง หลังจากนั้นค่อยตัดสินใจซื้อขาย แฮปปี้ทั้งคนขายและคนซื้ออย่างแน่นอน ...

การพิมพ์วันที่ผลิต/หมดอายุ ในระบบอุตสาหกรรมที่มีการผลิตใด ๆ ก็ตามส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่ต้องมีการพิมพ์สัญลักษณ์เพื่อระบุเอกลักษณ์บางอย่างลงบนตัวชิ้นงาน ยกตัวอย่างเช่น การพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ เลขล็อต เลขรหัสต่างๆ เพื่อจะบ่งบอกที่มาและข้อจำกัดอะไรบางอย่างแก่ชิ้นงานหรือสินค้า โดยที่เป็นที่นิยมในระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่เราเคยพบเจอก็จะมี การติดฉลาก สติกเกอร์ การพิมพ์ด้วยเครื่องอิงค์เจท และการมาร์คด้วยเลเซอร์ เป็นต้น   หากพูดถึงเครื่องอิงค์เจทในอุสาหกรรมแล้วเราจะนึกถึงการพิมพ์ที่ตัวหนังสือจะมีขนาดเล็ก พิมพ์ความละเอียดต่ำสามารถมองเห็นเป็นเม็ดหมึกหรือที่เรียกว่าดอท(Dot) การพิมพ์ด้วยความเร็วสูงที่แทบจะมองไม่ทัน หรือเราอาจจะนึกถึงกลิ่นของหมึก(Ink) และตัวทำละลาย(Solvent)ที่ค่อยข้างฉุนและระคายเคืองจมูก นึกถึงสายพานที่ต้องเลอะคราบหมึกเวลาเครื่องอิงค์เจทเสียซึ่งปัญหาที่พบเป็นประจำนั่นคือหัวพิมพ์ตันและจะต้องล้างทุกครั้งก่อนใช้งาน ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หากเรายังคงพิมพ์ชิ้นงานด้วยเครื่องอิงค์เจทอยู่ ส่วนเครื่องเลเซอร์นั้นแน่นอนว่าสามารถพิมพ์หรือมาร์คด้วยความเร็วที่สูงกว่าอิงค์เจทหลายเท่า ไม่ได้ใช้หมึกแต่ใช้เลเซอร์จากแหล่งกำเนิดเลเซอร์ที่มีหลายประเภทเช่น แก๊สCO2, ไฟเบอร์เลเซอร์, UV-เลเซอร์ เป็นต้น ด้วยความที่ไม่ต้องใช้หมึกดังนั้นปัญหาของอิงค์เจทที่เกิดจากหมึกตามที่กล่าวมาก็หมดไปเมื่อใช้ระบบเลเซอร์ อีกทั้งคุณภาพการพิมพ์ความละเอียดจะสูงกว่าอิงค์เจทมาก และความเร็วในการพิมพ์ของเลเซอร์จะสูงกว่าอิงค์เจทเช่นกัน หากพิจารณาความเหมาะสมหรือการตัดสินใจว่าจะเลือกอิงค์เจทหรือเลเซอร์นั้นเราต้องตั้งคำถามในใจก่อนว่าชิ้นงานหรือความต้องการ ข้อจำกัด ของเราในการใช้งานมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างสมมติไลน์ผลิตน้ำมันพืช ความเร็วการผลิต 8,000 – 10,000 ขวดต่อชั่วโมง ทำงาน 24 ชั่วโมง ต้องการพิมพ์วันที่และเวลาผลิตแบบเรียลไทม์ลงบนชิ้นงาน -พิจารณาเรื่องการพิมพ์: ทั้งอิงค์เจทและเลเซอร์สามารถพิมพ์ได้ -พิจารณาความเร็วการผลิต: ทั้งอิงค์เจทและเลเซอร์สามารถพิมพ์ได้ -พิจารณาข้อจำกัด: เครื่องเลเซอร์จะไม่เหมาะที่จะไม่มาร์คบนไลน์ผลิตดังกล่าวเนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้จากการมาร์คต่อเนื่อง เว้นแต่จะมีการออกแบบไลน์และติดตั้งแบบพิเศษ...

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ระบาดหนักทั่วโลก ทางบริษัท บิส นคร จึงต้องมีมาตรการสำหรับการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานทุกคน และการรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังมีการปรับใช้มาตรการตามที่ทางรัฐบาลให้คำแนะนำ โดยพนักงานทุกคนจะต้องปฏบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและคนรอบข้าง ในสถานการณ์เช่นนี้เราทุกคนต่างมีส่วนสำคัญในการนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤติโรคร้ายนี้ไปได้ หากเราทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด #เราจะสู้ไปด้วยกัน  ...

งาน FoodPack Asia 2020 Foodpack งานจัดแสดงสินค้าและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นที่แน่นอนว่าทางบริษัท บิส นคร จะต้องไม่พลาดงานนี้อย่างแนะนอน เพราะเราต้องการที่จะนำเสนอเครื่องจักรและการบริการที่มีคุณภาพ โดยเครื่องจักรที่เรานำมาจัดแสดงในงานนี้มีทั้งเครื่องพิมพ์ล็อต พิมพ์วันเดือน ปีผลิต/หมดอายุ เครื่องพิมพ์ข้างกล่อง เครื่องพิมพ์ติดฉลากอัตโนมัตินำเข้าจากประเทศเยอรมัน และคำแนะนำ บริการจากทางบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านงาน Coding and Marking มากกว่า 10 ปี [gallery ids="928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940"]...

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทKGK เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยระบบการปิดหัวพิมพ์แบบสมบูรณ์หรือเครื่องพิมพ์ปิดหัวอัตโนมัติเพื่อป้องกันการอุดตันและลดอัตราการระเหยของตัวทำละลาย ลูกค้าสามารถทดสอบประสิทธิภาพเครื่องก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด [gallery columns="4" size="full" link="file" ids="605,606,607,609,610,611,612"]...