เครื่องพิมพ์ความละเอียดสูงสำหรับไลน์ผลิต เหมาะสำหรับงานพิมพ์บนพื้นผิวเรียบเช่น พิมพ์กล่องกระดาษทั้งก่อนและหลังบรรจุ พิมพ์บนฟิล์มเครื่องเทอร์โมฟอร์ม ระบบหมึกตลับประหยัดหมึก ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่าย