Products

Auto nozzle sealing system

จุดเด่นหนึ่งของเครื่องอิ้งเจ็ท KGK ทุกรุ่นคือ ระบบ Nozzle Sealed ประสิทธิภาพสูง
เพื่อลดปัญหาหัวพิมพ์อุดตันซึ่งนำไปสู่การล้างหัวพิมพ์ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงาน
อีกทั้งเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ Solvent wash ที่ใช้ในการล้างหัวพิมพ์

จุดเด่นหนึ่งของเครื่องอิ้งเจ็ท KGK ทุกรุ่นคือ ระบบ Nozzle Sealed ประสิทธิภาพสูง เพื่อลดปัญหาหัวพิมพ์อุดตันซึ่งนำไปสู่การล้างหัวพิมพ์ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงาน อีกทั้งเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ Solvent wash ที่ใช้ในการล้างหัวพิมพ์