Products

Sojet E6

Sojet E6 เครื่องพิมพ์ 6 หัว ถูกออกแบบมาเพื่อการพิมพ์สำหรับข้อความตัวใหญ่ (สูงสุดที่ 76.2 มิลลิเมตรสำหรับใช้ 6 หัวพิมพ์ต่อกับแบบอนุกรม) การใช้ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปทางลูกค้าที่ต้องการความสูงการพิมพ์หรือต้องการพิมพ์หลายเลนส์เพราะหัวพิมพ์สามารถแยกกันพิมพ์ได้

ระบบหมึกแบบตลับเป็นแบบใช้แล้วทิ้งช่วยลดค่าซ่อมบำรุงเครื่อง เพราะทุกครั้งที่เปลี่ยนตลับก็เท่ากับว่าเปลี่ยนหัวฉีด (Nozzle) ไปในตัว

ความสูงข้อความขึ้นอยู่กับหัวพิมพ์เท่ากับ 12.7 มิลลิเมตรต่อหมึกหนึ่งตลับ

หัวฉีดมีสองคอลัมน์ต่อหนึ่งตลับ ดังนั้นหากคอลัมน์ใดอุดตันเป็นสาเหตุของการพิมพ์ขาด ท่านสามารถเปลี่ยนไปใช้งานอีกคอลัมน์ได้โดยการเลือกที่โปรแกรมในเครื่องเอง

หัวพิมพ์สามรถรวมกันได้เพื่อเพิ่มความสูงในการพิมพ์

หัวพิมพ์สามารถแยกอิสระกันได้เพื่อพิมพ์สองด้านในเวลาเดียวกัน