ช่างประจำพื้นที่

ภาคอีสานและภาคเหนือ

โทร 083-8421382 คุณพิสิทธิ์ (เอก) 

ภาคกลาง

โทร 083-8421381 คุณธวัชชัย (น้อง)

ภาคตะวันออก

โทร 091-7321454 คุณประสิทธิ์ (สิทธ์)

ภาคใต้

โทร 091-7749509 คุณสหพันธ์ (ซัน)

เครื่องLabeler, Laser, Thermal Tunnel

โทร 083-8421383 คุณณัฐิวุฒิ (นัท)

               สายด่วนฝ่ายบริการ โปรดกดปุ่ม “Hot Line” ด้านล่าง (คุณอภิชาติ ผจก.ฝ่ายบริการ)

กิจกรรมแข่งกีฬาประจำปี2564

Scroll to Top