เครื่องพิมพ์และติดสติกเกอร์ (Print & Apply Labelling)

LOGOPAK 

Print and apply labelling

เครื่องพิมพ์และติดฉลากอัตโนมัติ กล่าวคือเป็นเครื่องแปะฉลากที่มีฟังก์ชันการพิมพ์ในตัว สามารถพิมพ์แบบเรียลไทม์และรับส่งข้อมูลกับDatabaseได้ ระบบการพิมพ์มีสองระบบได้แก่ Thermal Transfer ที่ต้องใช้ริบบอนควบคู่กันไปและ Thermal Directแบบที่ไม่ต้องใช้ริบบอนแต่มีข้อเสียคือข้อมูลที่พิมพ์จะจางหายไปหากปล่อยไว้นาน ความละเอียดในการพิมพ์เลือกได้ที่203dpiและ300dpi หากมีการพิมพ์บาร์โค้ด1Dหรือ2Dแนะนำทีความละเอียด300dpi

เครื่องติดฉลากอัตโนมัติ

ความเร็ว ความเร็วของไลน์ผลิตและความเร็วในการแปะฉลากจะต้องสัมพันธ์กัน ความเร็วของเครื่องติดฉลากจะแบ่งออกเป็นความเร็วในการพิมพ์และความเร็วในการแปะ สำหรับความเร็วในการพิมพ์จะขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษ ชนิดของกระดาษ และข้อมูลที่พิมพ์ลงไป ส่วนความเร็วในการแปะจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและระยะการติดซึ่งส่งผลต่อการทำงานของแขนกล

Signal Exchange สัญญาณระหว่างเครื่องติดฉลากและสาพานผลิต ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ลดการเกิดDowntime และมีความปลอดภัยในการใช้งานจึงควรจะต้องลิงค์สัญญาณเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องติดฉลากและสายพาน

ชนิดของฉลาก การเลือกชนิด/วัสดุ ของฉลากโดยทั่วไปจะพิจารณาในส่วนของกาวและวัสดุว่าต้องทนต่ออะไรบ้างเช่น ฉลากที่เป็นกระดาษธรรมดา ฉลากที่ทนน้ำ ทนต่อเคมี ทนต่อUV เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานและความเหมาะสมกับพื้นผิวนั้นๆ ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

การติดในตำแหน่งพเศษ ตำแหน่งพิเศษหมายถึงตำแหน่งการติดที่มีความยาก แขนกลปกติไม่สามารถทำได้จะต้องออกแบบแขนกลพิเศษขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งทางLogopakสามารถออกแบบได้ทุกรูปแบบ

ระบบนิเมติกซ์ แขนกลหรือชุดApplicatorของLogopakจะใช้ระบบนิเมติกซ์เป็นหลักใช้ลมในการขับเคลื่อน ดังนั้นจะมีข้อแตกต่างคือค่าซ่อมบำรุงถูก หาซื้ออะไหล่ได้ง่าย มีความปลอดภัยสูง และสะอาดกว่าระบบไฮโดรลิค ด้วยเหตุนี้Logopakจึงเหมาะสำหรับไลน์ที่ผลิตอาการ เครื่องดื่ม ยา และอื่นๆ

รองรับการใส่ม้วนฉลากขนาดใหญ่ เพื่อให้การทำงานลื่นไหล ไม่ต้องเปลี่ยนม้วนฉลากบ่อยๆ ลดการหยุดไลน์ละหว่างที่เปลี่ยนม้วน

Showing all 6 results

Scroll to Top