เครื่องอิงค์เจ็ทหัวพิมพ์ปิดได้ Auto nozzle sealing system

ระบบ Nozzle sealing  หรือที่ลูกค้ารู้จักในนามของเครื่องพิมพ์ที่หัวพิมพ์ปิดเองได้ แนวคิดในการออกแบบคือการทำให้ระบบหมึกของเครื่องพิมพ์ปิดอย่างสมบูรณ์ ทำให้อากาศไม่สามารถเข้าไปได้ และเมื่ออากาศเข้าไปไม่ได้ก็จะลดการเกิดการอุดตันที่หัวพิมพ์ ดังนั้นเครื่องพิมพ์KGKทุกโมเดลจะเป็นเครื่องพิมพ์ที่ไม่ต้องล้างหัวบ่อย นอกจากระบบ Nozzle sealing จะช่วยลดการอุดตันแล้วยังช่วยลดการสิ้นเปลืองที่เกิดจากการระเหยได้ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย


 
จุดเด่นหนึ่งของเครื่องอิ้งเจ็ท KGK ทุกรุ่นคือ ระบบ Nozzle Sealed ประสิทธิภาพสูง เพื่อลดปัญหาหัวพิมพ์อุดตันซึ่งนำไปสู่การล้างหัวพิมพ์ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงาน อีกทั้งเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ Solvent wash ที่ใช้ในการล้างหัวพิมพ์

 

 

Brochure : CCS3000L
Scroll to Top